Videre drift av treningsrom på Skogly

Postet av Gransherad Idrettslag den 24. Sep 2020

I dag har styret diskutert videre drift av treningsrom på Skogly. Per i dag har vi ingen personer som har sagt seg villig til å være ressursperson for dette rommet. 

Legger ut dette innlegget i håp om at kanskje noen melder seg :) 


Vi trenger 1-2 personer som kan tenke seg å ha litt ansvar for videre drift av treningsrommet vårt. Oppgaver vil være å ha ansvar for nøkkel og overordnet ansvar for at rommet og utstyret som finnes der. Om du har tid og lyst er det også muligheter for å ha mindre gruppetimer hvor du står fritt til å organisere/bruke rommet til eget formål. 

Per i dag har vi tredemølle, spinningsykler, manualer, vektstenger med tilhørende skiver i ulike vekter, treningsmatter, strikker osv tilgjengelig. 

Rommet må selvsagt driftes i tråd med gjeldende Coronarestriksjoner. Håper at dette kan være noe for nettopp DEG og at du vil være med å holde liv i dette gode tilbudet i bygda. 

Ved spørsmål eller henvendelser kan du ta kontakt med Marianne på tlf 47614309 eller marianne.traaer@gmail.com.

Aktivitetsavgift for fotballsesongen 2020

Postet av Gransherad Idrettslag den 21. Sep 2020

Aktivitetsavgift for fotballsesongen 2020 er nå sendt ut på mail. Da sesongen i år har blitt amputert pga coronasituasjonen har styret besluttet å halvere aktivitetsavgiften. Beløpene for denne sesongen blir dermed: 

Barn: 200 kr (fra 2014 - 2008)

Ungdom: 300 kr (fra 2007 og videre)

For de som er nyinnmeldt i idrettslaget og dermed ikke har betalt medlemskontigent (150 kr) for dette året, vil denne kontigenten komme i tillegg.  Dersom du ikke har mottatt avgift for ditt barn er det fint om du tar kontakt med Marianne på tlf 47614309 eller mail: Marianne.traaer@gmail.com


Ønsker dere en fin fotballhøst! 


Romerikes Blad - Fotball handler ikke om Tesla

Allidrett- et nytt tilbud fra høsten 2020?

Postet av Gransherad Idrettslag den 3. Sep 2020

Skigruppa har i kveld hatt møte hvor vi har diskutert hvordan vi skal organisere aktivitetstilbudet i idrettslaget videre. 

Vår intensjon er at GIL skal ha et aktivitetstilbud til så mange barn som mulig. Per i dag har vi ikke aktivitetstilbud til barn som ikke interesserer seg for fotball eller langrenn. Vi ser også at vi bør ha et tilbud som har hovedfokus på allsidig aktivitet uten at det trenger å være noe konkurranseelement involvert i aktiviteten som utøves. 

Vårt forslag er på bakgrunn av dette å starte opp en allidrettsgruppe hvor barna får prøve seg på ulike aktiviteter og idretter. Dette kan være alt fra ballidretter, dans, bryting, klatring, fjellturer, ridning, hundekjøring, langrenn, slalom, svømming, friidrett, stafetter, lek, taekwondo osv. Her er det kun fantasien og dugnadsressurser som setter grenser. 

For å kunne få til et slikt tilbud er vi avhengige av å få med flere foreldre som vil være med å bringe dette aktivitetstilbudet til barna våre. Kanskje nettopp DU kunne tenke deg å børste støv av gamle håndballferdigheter og vise barna litt om hva dette innebærer? Eller du har drevet med dans eller bryting og har en kveld å avse for å kunne gi barne et innblikk i hvordan man trener på denne måten?

Tanken var å ha allidrett for barn på småtrinnet og for de som ønsker fra mellomtrinnet. Den eldste gruppen fortsetter som før man langrennstrening på mandager og torsdager. Her er også de som ønsker fra mellomtrinnet velkomne til å delta. 

Vi vil gjerne høre deres tanker og tilbakemeldinger på dette. Vi ser an interessen før vi eventuelt kaller inn til et møte for videre planlegging. 


Dugnad tirsdag 08.09.20

Postet av Gransherad Idrettslag den 1. Sep 2020

Alle medlemmer kalles inn til høstdugnad for idrettslaget tirsdag 08.09.20 kl 18. Oppmøte på skolen.

Se vedlagt liste for planlagte oppgaver. Jo flere vi er - jo mer får vi gjort. Her finnes oppgaver for alle aldre, så barna er også velkomne til å delta

Rydding i lysløype og beising av ballbinge er aktiviteter som vi kanskje ikke rekker å fullføre på en dugnad. Vi ser for oss å holde på et par timer eller så lenge folk har tid og engasjement.

Når det gjelder rydding av ny trase for lysløype, så er dette et prosjekt som blir tidkrevende og som vil generere betydelig med ved i for av bjørk, furu og noe gran. Idrettslaget ser gjerne at de som er interessert kan komme og hente ut ved til eget bruk og samtidig rydde i trasen. Koordineres med Tor Arne (99260021).


Dugnadsoppgaver Gransherad idrettslag 2020.docx

Årsmøteprotokoll 2019

Postet av Gransherad Idrettslag den 10. Jun 2020

Her er ferdig signert årsmøteprotokoll for GIL 2019: Årsmøteprotokoll 2019.pdf


Vedlegg til protokollen finnes i dette innlegget: https://www.gransheradil.no/blog/post/156870/arsmote-torsdag-19.03.20.-saksliste-og-dokumenter.


Årsmøteprotokoll
Retningslinjer for økonomisk støtte til GIL sine medlemmer.

Postet av Gransherad Idrettslag den 10. Jun 2020

På årsmøtet 27.05.20 ble det vedtatt retningslinjer for økonomisk støtte til GIL sine medlemmer. Denne oversikten viser hva GIL betaler for sine medlemmer når det angår utviklingstiltak (fotball/skiskole, innleie av eksterne trenere), klubbtøy, kontigenter, lisenser og dekking av kostnader til avslutninger osv. I tillegg har vi opprettet et eget punkt som heter ekstraordinære tiltak. 

Legger ut vedlegget her slik at det er synlig for alle. Signert årsmøteprotokoll er ferdig skrevet og signert, men pga tekniske problemer med en scanner er ikke digital utgave ferdigstilt enda. Skal få den på plass ila et par dager. 


Vedlegg 8 Endelige retningslinjer økonomisk støtte GIL.docx
Oppdaterte retningslinjer fra NIF angående trening og Coronasituasjonen

Postet av Gransherad Idrettslag den 10. Mai 2020

Kjære medlemmer! 


Idrettslaget og resten av Norge og verden har stått i en spesiell situasjon over flere måneder. Nå åpnes landet gradvis opp igjen etter en periode med svært strenge smittevernstiltak. ENDELIG får vi mulighet til å trene sammen igjen! Vi gleder oss!

Styret i Gransherad IL vedtok på styremøtet torsdag 07.05.20 at vi nå kan gjenåpne våre treninger for både fotball og skigruppa, men vi må alle følge NIF og særforbundenes retningslinjer for utøvelse av fysisk aktivitet i grupper. 

Det vil bli opp til hver trener og lagleder om treningen starter opp. Vi er også enda mer enn før avhengige av at foreldre stiller opp som hjelpere for å få gjennomført treninger etter forskriftene. Styret var enige i at treningen for de eldste utøverne bør prioriteres først. 

Fotballgruppa avholder møte mandag 11.05.20 for å planlegge videre sesong. Da kommer også nye plakater og veiledere fra NFF samt nasjonale mer konkrete retningslinjer. Mer informasjon om når oppstart blir for de ulike lagene kommer etter dette.


Skigruppa er i utgangspunktet ferdig for sesongen, men har ytret ønske om å ha noen fellestreninger utover. Dette vil nå være mulig. Skiforbundet har stort sett de samme punktene som NIF har i sine generelle retningslinjer. Nærmere informasjon om når og hvordan treningen blir vil komme fra trenere i skigruppa. 


Vedlagt følger generelle retningslinjer fra NIF som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet og treninger hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at utøvere og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand.
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.


Fotballens koronavettregler

 • En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer tilstede.
 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Kun keeper kan ta på ballen med hendene
  • Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ eventuell keepertrener) kan ta på ballene gjennom hele økta, gitt at de bruker egne keeperhansker.
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

11-er bane: 50 spillere/ledere
7/9-er bane: 25 spillere/ledere
5-er bane: 15 spillere/ledere
Ballbinge: 6 spillere


Årsmøte onsdag 27.05.20.

Postet av Gransherad Idrettslag den 7. Mai 2020

Etter nye retninslinjer fra helsedirektoratet i dag - har vi mulighet til å avholde årsmøtet på vanlig måte.

Ny dato for årsmøte er satt til onsdag 27.05.20 kl 18 på Gransherad skole. 


Saksliste og årsmøtedokumenter finner du her; 

https://www.gransheradil.no/blog/post/156870/arsmote-torsdag-19.03.20.-saksliste-og-dokumenter. 


Vel møtt til alle medlemmer! 
Corona informasjon til våre medlemmer

Postet av Gransherad Idrettslag den 12. Mar 2020

I tråd med nasjonale retningslinjer fra folkehelseinstituttet, NIF og Norges Fotballforbund har Gransherad IL kommet frem til følgende tiltak: 


* Alle felles treninger i regi av idrettslaget blir avlyst frem til ny beskjed foreligger. Det gjelder både fotball og langrenn. 

* Treningsrommet på Skogly vil holde stengt frem til ny beskjed foreligger. 

* Årsmøtet blir utsatt på ubestemt tid. NIF åpner for ny frist innen 15. juni. 

* Avslutning for skigruppa 30.03.20. blir utsatt på ubestemt tid. 

* Vi oppfordrer alle medlemmer til å følge anbefalingene fra FHI med tanke på god håndhygiene, begrense reising og opphold på steder med mange mennesker til et minimum OG at de som har fått hjemmekarantene holder seg nettopp HJEMME - og ingen andre steder.Nå er det ikke voldsom trafikk i det treningsrommet, men det kan være en potensiell kilde for eventuell smittespredning. Det samme gjelder våre treninger; vi har små grupper på trening, men det kan allikevel være kilde til å spre smitte videre. Det viser seg at man er smittsom også før man får symptomer. 

Nå er de fleste skirenn og større idrettsarrangementer avlyst fremover, så man kan vel si at årets skisesong per def er over. Oppstart av fotballsesong vil heller ikke bli som den pleier og NFF har har nå kommet ut med bestemmelser om at all trening, kamper og aktivitet på breddenivå skal utgå ut april. 

Det er per i dag ingen påviste Coronatilfeller i Notodden kommune. Idrettslaget bør sette inn de tiltakene vi kan  for at det skal holde seg nettopp slik. Det er vårt ansvar som samfunnsaktører å holde smittespredningen på et jevnt nivå og gjøre det vi kan for å unngå store topper/smitteeksplosjoner. Helsevesenet vårt er ikke dimensjonert til å kunne håndtere disse toppene. Derfor er det viktig at vi bidrar med det vi kan for å holde en "flat" smitteutvikling uten store topper, slik at alle smittede som trenger sykehusbehandling kan få nettopp det.


https://thespinoff.co.nz/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-curves-graphic-social-v2.gif?fbclid=IwAR2NKhIDtwtarwzJ7roqXA8zNuAnC0931ReW2hmwYZ1r962I8FLe5jHDP_Y

Årsmøte torsdag 19.03.20. Saksliste og dokumenter.

Postet av Gransherad Idrettslag den 11. Mar 2020

Hei alle sammen! 

Her kommer saksliste og dokumenter til årsmøtet som skal avholdes torsdag 19.03.20. Link til alle dokumenter nederst i innlegget. Vi forholder oss til at møtet går som planlagt - så lenge det er i tråd med helsedirektoratets og NIF sine anbefalinger i forhold til situasjonen med Coronavirus. 

Årsberetninger kommer ikke til å bli gjennomgått i sin helhet på årsmøtet da de ligger til offentlig gjennomsyn her. Eventuelle kommentarer til disse kan rettes til ordstyrer på årsmøtet eller sendes skriftlig til leder@gransheradil.no.


Vel møtt til alle medlemmer! 


2020 Årsmøte saksliste revidert 12.03.2020.pdf

Vedlegg 1 Årsberetning styret 2019 rev.pdf

Vedlegg 2 Kommentar til budsjett Fotballgruppa 2020.docx

Vedlegg 2 Årsmelding Fotball 2019.docx

Vedlegg 3 Årsmelding Langrenn 2019.docx

Vedlegg 4 Årsberetning for Turgruppa 2019.docx

Vedlegg 6 Gransherad Il Resultatregnskap 2019.pdf

Vedlegg 7 Dugnader.docx

Vedlegg 8 Forslag retningslinjer økonomisk støtte GIL.docx

Vedlegg 9 1000-1 oversikt plan 1km, 3km og ny tilegg 1km inkl skiskytterstadion.pdf

Vedlegg 10_Budsjett 2020.xlsx

Vedlegg 11 Org.plan GIL 2020.docx

Vedlegg 12 Overordnet mål og handlingsplan Gil 2020.docx

vedlegg 12.1 Sportsligplan adm årshjul Langrenn 2020.docx

Vedlegg 12.2 Sportslig aktivitetsplan langrenn 2020.docx

Vedlegg 13 Årshjularbeidsplan styre 2020.docx

Vedlegg 14 valgkomiteens innstilling.docx
Resultater Klubbmesterskap 04.03.20.

Postet av Gransherad Idrettslag den 9. Mar 2020

Her kommer resultater for klubbmesterskapet som ble gjennomført samtidig som skikarusellen 04.03.20. 

Premieutdeling vil skje på langrenngruppa sin sesongavslutning som vil finne sted mandag 30.03.20. Nærmere informasjon om dette kommer. 


1 Resultater klubb mesterskap 2020 (1).xlsx
Resultatliste Skikarusell 04.03.20

Postet av Gransherad Idrettslag den 6. Mar 2020

Tusen takk til alle deltakere og dugnadsarbeidere som deltok på årets siste skikarusellrenn i Gransherad. 

Det ble en hyggelig kveld med premieutdeling for deltakere som hadde gått 3 eller 4 renn. Super innsats av store og små! 

Vedlagt ligger resultatliste. 

Karusell 2020 04.03.2020.xlsx
Skikarusell informasjon

Postet av Gransherad Idrettslag den 2. Mar 2020

Skikarusellen onsdag 04.03.20 vil i følge vårt løypemannskap gå som planlagt i Gransherad. Litt mildvær er det, men det ser ut til at føret skal holde seg slik at vi får gjennomført skikarusellen førstkommende onsdag. Etter at alle er kommet i mål vil det bli premieutdeling inne i gymsalen. Kiosksalg. 

Påmelding fra kl 17.30 - 18.00. Første start går kl 18.30. Det ser ut til at vi kommer til å benytte oss av 1 km traseen oppe ved skolen. 

Dette rennet vil også gjelde som Gransherad IL sitt klubbmesterskap for sesongen. Vi håper å se mange på startstreken! Både store og små er hjertelig velkomne til å delta.


Velkommen! 

Innkalling til årsmøte 19.03.20

Postet av Gransherad Idrettslag den 18. Feb 2020

Gransherad IL kaller inn til årsmøte torsdag 19.03.20 kl 18.00 på Gransherad skole. 

Saksliste legges ut 1 uke før møtet avholdes. 

Forslag til saker må være styre i hende senest 05.03.20 (2 uker før årmsøtet) og sendes skriftlig til leder@gransheradil.no. Eventuelt kan det stemmes om framlegg av nye saker på årsmøtet ved godkjenning av saksliste. 


Vel møtt til alle våre medlemmer! 
Oppdatering og løypeinformasjon Gransheradsprinten 2020

Postet av Gransherad Idrettslag den 12. Feb 2020

Været har bydd på sine utfordringer for mange skirenn denne sesongen. Er noe sparsomt med snø her oppe også - men vi skal klare å få til 1 km og 2 km trasè på tross av dette. Løypetrasèene (inkludert start og målområde) vil i år befinne seg på nedsiden av skolen. Anvisning og skilting vil bli satt opp. 

Parkering oppe ved skolen som tidligere. Rennkontor, kiosk og premieutdeling finnes også på skolen som tidligere. 

Legger ved kart på planlagte løypetraseer. Vel møtt til en flott skidag i Gransherad!

1 km trasè.

2 km trasè og rundeanvisning for 3 km, 5 km og 10 km. 
Invitasjon til Gransheradsprinten 2020

Postet av Gransherad Idrettslag den 5. Feb 2020

Velkommen til Gransheradsprinten 2020! Invitasjon i linken under. 


Invitasjon Gransheradsprinten 2020.docxToppidrett, Notodden vgs

Postet av Gransherad Idrettslag den 4. Feb 2020

Til informasjon til 10. klassinger som ønsker å satse på individuelle idretter som f.eks langrenn eller skiskyting. 


Hei!

 

Vi på Notodden vgs har, som noen av dere kanskje vet, startet opp med et toppidrettstilbud for elver som driver med individuelle idretter. Vi ønsker å fortsette med dette i årene fremover. Vi trenger derfor rekruttering av elever som ønsker å satse. Til denne rekrutteringen trenger vi litt hjelp. Det vi leter etter er elever i 10. klasse som presterer på et høyt nasjonalt/ internasjonalt nivå og/eller elever som har veldig høy treningsinnsats og gode ambisjoner. Fint om dere kan sende meg navn og kontaktinformasjon til utøvere som er i kategorien beskrevet over. Dette bør selvsagt gjøres i samråd med både utøver og foresatte. Utøvere eller foresatte kan også ta direkte kontakt med meg om det er ønskelig.  Dersom dere ikke har oversikten over alle utøvere, hadde det vært fint om dere oversendte denne informasjonen til aktuelle trenere i klubben. I år har vi syv utøvere på tilbudet Toppidrett individuelle idretter. Dette er et tilbud på lik linje med det ordinære tilbudet vi har hatt for elever som driver med håndball og fotball. Faget toppidrett er et femtimersfag som kombineres med ordinær undervisning. Tilbudet er i nært samarbeid med Olympiatoppen, og det legges godt til rette for at elevene kan kombinere skolegang og satsing på toppidrett.

Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på.

 

På forhånd, tusen takk for hjelpen!

 

Vennlig hilsen

Tor Arne Momrak
Adjunkt m/tilleggsutdanning

Mobil: 91 55 91 74

Fylkesvåpen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Foreldreliste liten gruppe, langrenn

Postet av Gransherad Idrettslag den 8. Jan 2020

Mike er alene som trener for den minste gruppa som for tiden har 12 barn i aldersgruppen 6 til 10 år. Det er stor variasjon i gruppa – noe som medfører at vi trenger litt bistand fra foreldre som har med sine barn i denne gruppen. Det er ingen krav til forkunnskaper på langrenn. Denne bistanden går mest på å assistere Mike ved å sette ut utstyr, hjelpe barn som faller eller slår seg og danne «baktroppen» med de minste barna som trenger mest hjelp.

Dersom du/dere ikke har anledning den dagen dere er satt opp er det fint om dere kan bytte innbyrdes :) 

Oversikten ligger i linken under: 

Foreldreliste liten gruppe.docx


En flott og engasjert gjeng som koser seg på ski :)