Stifadder

Hver tur under fanen "Turer i Gransherad" har nå fått sin egen stifadder.
Navn og telefonnr. til stifaddere er angitt i beskrivelsene for turene.

Stifadders oppgaver:

  1. Gå jevnlig gjennom stien i løpet av året.
  2. Sjekke merking, inkl. skilt, og evt. melde fra til andre ansvarlige i Turgruppa.
  3. Vedlikeholde stien, f.eks. ved å kutte greiner, busker og lyng som reduserer framkommeligheten. Hvis behov, be om hjelp fra andre ansvarlige i Turgruppa.
  4. Fjerne søppel, hvis det finnes langs stien.
     Dersom søppel blir et problem: Informere andre ansvarlige i Turgruppa og bidra til  tiltak, for å hindre at søppel blir spredd.
  5. Legge ut informasjon på Facebook gruppe Gransherad Idrettslag og / eller Oppslagstavla i Gransherad, evt. videreformidle til andre ansvarlige i Turgruppa.