Om

Turgruppas formål:

Bidra til god folkehelse og trivsel blant innbyggere i Gransherad skolekrets, gjennom tilrettelegging av turstier i nærområdet.

Inntil nå har vi stort sett holdt oss til turstier for bruk på barmark, og dette vil høyst sannsynlig også være hovedsaken i framtida.  Når det gjelder skiløyper så har vi hatt litt engasjement rundt vedlikehold og bruk Gaustaløypa traseen ned til Gransherad skole, også utenom selve løpet, samt oppkjøring av skiløype i Kålidalen fra Venås og innover.

 Under fanen "Turer i Gransherad" vil du finne informasjon om flere turer som nå er ganske bra tilrettelagt.

Det er allerede nedlagt mye dugnadsarbeid.  Takk til alle som har deltatt.

Dessuten vil vi takke:

- Velvillige grunneiere (se under beskrivelse for hver tur).

- Halvor Tveiten, som har laget alle skiltene (bortsett fra de små pålimte profilskiltene, som er innkjøpt)

-Tinnoset Sag som har gitt oss materialer (furu) til skiltene. (mye er fortsatt på lager)

-Kommuneskog-fondet, som har bevilget 30 000 kr. til vår aktivitet. (disse pengene er snart brukt opp).


Vi har ei arbeidsgruppe:

·        Vigdis Antonsen (nestleder)                 tlf: 99488940              epost: vigdis.antonsen@notodden.kommune.no

·        Åshild Johnsen                                      tlf: 90505697              epost: aashilda69@hotmail.com

·        Karin Rønningen                                   tlf: 90659628              epost: k.ronningen@hotmail.com

·        Halvor Romme                                      tlf: 90125190              epost: halvor.romme@nenett.no

·        Torjus Tråer (leder)                                tlf: 40882750              epost: torjus.traaer@gmail.com

                     Kommende aktiviteter

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.

Refreshing... Det har vært nye aktiviteter siden forrige gang du lastet siden

Levert av IdrettenOnline