Nattejuv rundturer

Ta kontakt med stifadder dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne turen.
Stifadder for Nattejuv-turen er Åshild Johnsen, tlf. 90505697.

Nattejuv er en lett tilgjengelig ås midt i bygda, med flott utsikt over store deler av bygda.

Kartutsnittene under viser turene rundt Nattejuv / Nisi, samt adkomster fra Gransherad sentrum og Tinnoset stasjon.  Det er fint å gå eller sykle hele veien mellom Gransherad sentrum og Tinnoset stasjon (via Neskleiv / gamle Nisi-veg). Turstiene over Nattejuv er ment for fottur.

Adkomst fra Gransherad-sida og fra Tinnoset-sida går etter private bilveger, Nisivegen fra Tinnoset stasjon og Limovegen fra Gransherad sentrum.  Gransherad idrettslag har ingen avtale om bilkjøring på disse veiene. Dersom du ikke kan gå hjemmefra, så må du derfor parkere ved Tinnoset stasjon, på parkeringsplassen rett ved dammen, eller ved rasteplassen ved kirka i Gransherad sentrum. 

Det er også markert en liten avstikker til badeplassen på Tinnoset (ved Vigilen, like ved Tinnoset stasjon).

Pga. lite bruk og veldig gode vekstforhold for gras / bregner på strekket mellom Nisitjønna og Nigard Nisi, så har vi valgt å ta vekk dette strekket fra stiprogrammet vårt.  Vi har ikke kapasitet til nødvendig vedlikehold.  Dette strekket er markert med hvit strek på kartene under. Skilter som tilhører dette strekket er eller vil bli fjernet.Det er satt opp skilt i alle kryss, og merket med blå maling langs stiene.

Det er satt opp ei kasse med noteringsbok på toppen.  Fint om du noterer dato og navn her.
Ved kassa er det også plassert ei klippetang, som du kan bruke for å registrere turen på klippekortet til Turgruppa i GIL.
Les om klippekortet og premiering her:
https://www.gransheradil.no/next/blog/post/200691/gil-tur-klippekort?ispage=true&isionic=0

Du kan også laste ned konvensjonelt kart som pdf-fil ved å klikke på link under:
Kart Nattegjuv.pdf

GPX-fil for turen kan du finne via link under.  Denne fila kan du laste ned på mobilen til en GPS app, og få opp sporet på egen telefon.
2019-07-26 12.21.51 - Nattejuv.gpx
Du kan da se sporet på egen telefon og samtidig følge med hvor du selv er.

Filene med kart og sporing er ikke korrigert for bortfallet av strekket Nisitjønna - Nigard Nisi, som markert i kartutsnittene over.

Husk:

- Ikke kast søppel i naturen.

- Ha respekt for skogbrannfare og forbudet mot åpen ild i sommertida.

- Ikke skad friske trær.


Vi takker:
- Velvillige grunneiere i Nattejuv-området Torstein Nisi og Anne Solvang
- Velvillige veglag for Nisivegen og Limovegen, som synes det bare er fint med gående og syklende langs de private vegene
- Velvillig grunneier av parkeringsplassen ved Tinnoset Stasjon, Steinar Nisi. 


GOD TUR!

Hilsen turgruppa i Gransherad Idrettslag.


Bilder fra turen følger under:


Utsikt fra Nattejuv, mot sør.


Utsikt fra Nattejuv, mot nord


Skilter ved Årud jernbaneovergang.  Stekket fra Nisitjønna Nigard Nisi er nå tatt ut fra vårt sti-program, ref. beskrivelse og kart over.


Jernbane undergangen