Gamle Bolkesjøveg

Ta kontakt med stifadder dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne turen.
Stifadder for denne turen er Torjus Flugon Tråer, tlf. 408 82 750.

Gamle Bolkesjøveg er, som navnet sier, den gamle vegen mellom Gransherad / Tinnoset og Bolkesjø / Kongsberg.  Denne turløypa følger Gamle Bolkesjøveg på nordsida av Follsjø mellom Saurtjønnbekken i vest og Esperåa i øst, et strekk på ca 2.7 km. 

Kartet under viser hvor denne turløypa går (gult/svart spor).  Det er ei lett løype, som starter og stopper ved FV 37.  Hele denne turen fra Onglevatn (Tangestul-området sør for Ormemyr-krysset) og til østsida av Helleberg-grenda, er ca. 9,6 km.

Jakt og fiske er ikke tillatt. 

Angående ferdsel i utmark i jakttida, se generelle råd her:
På skogstur i jakt-tida? (gransheradil.no)

Det er mulig å ha med seg sykkel gjennom hele løypa, men den som ikke er vant med terrengsykling må da kanskje regne med å leie sykkelen flere steder. Det er selvfølgelig beste sykkelforhold når det er tørt. Over halvparten av denne løypa går langs godt vedlikeholdte skogsbilveger.

Gpx-fil for løypa kan lastes ned her:
2021-07-26 14.57.55 - Gamle Bolkesjøveg.gpxParkering på Vegvesenets grunn ved Onglevatn / Tangestul vises på bildet under her.

 

Parkering på Vegvesenets grunn ved Helleberg vises på bildet under her.


Turen beskrives her fra Onglevatn  / Tangestul til Helleberg.

Ta av fra FV 37 her (ref. bildet under). Følg ca. 50 m langs gammel (asfaltert) trase for FV 37.

 

Stien starter her, på høyre side av denne garasjen (ref. bildet under).


Denne stien ble tidligere brukt som adkomst til Sollid. Det er tydelig at stien er lagt der det er best å ferdes, med hensyn til terreng og fuktighet.  Bildet under viser et av mange idylliske partier.

 

Etter ca. 1,2 km kommer du inn på skogsbilveg, slik bildet under viser.

 

Følg denne skogsbilvegen ca 2,5 km nedover mot Follsjø, inntil du kommer til en bom (som vanligvis er åpen) og dette skiltet (ref. bildet under).


Dersom du kommer motsatt veg vil det se slik ut:


Her kommer du inn på Gamle Bolkesjøveg.

Brua over Saurtjønnbekken er delvis tæret av tidens tann, men dersom du holder deg midt på, så bør det gå helt greit.  Ikke beveg deg ut på kantene av brua.  Du kan da risikere at en planke (gamle jernbarne-slippers) tipper.

Vi har satt opp ei registreringskasse like etter at du har passert Saurtjønnbekken, slik bildet under viser. Fint om du noterer dato og navn i boka.
Ved kassa er det også plassert ei klippetang, som du kan bruke for å registrere turen på klippekortet til Turgruppa i GIL.
Les om klippekortet og premiering her:
https://www.gransheradil.no/next/blog/post/200691/gil-tur-klippekort?ispage=true&isionic=0


Følg stien videre østover nå.  Du vil etter hvert passere Ullevika, ref. bildet under.


Du kommer nå etter hvert inn på den delen av Gamle Bolkesjøveg som er mest idyllisk (i alle fall slik det ser ut i dag).  Se bildene under.

Det siste bildet viser krysset der du kommer inn på «Kobolt-løypa».  Her kan du eventuelt ta av og følge denne løypa på østsida av Teksjå.  Denne løypa kommer inn på skogsbilveg ved Teksjå og leder opp til FV 37 på vestsida av Helleberg.
Se egen beskrivelse av Kobolt-turen her:
https://www.gransheradil.no/p/61928/kobolt

Ved å følge Gamle Bolkesjøveg videre mot øst, så kommer du etter hvert til Esperåa og den brua som turgruppa har fått anlagt her, slik bildet under viser. Det kan hende at vi flytter kassa, som nå er plassert her, til et annet punkt ved Teksjå i framtida.


Du kommer inn igjen på skogsbilveg her.  Denne vegen leder opp til FV 37, på østsida av Helleberg-grenda.  Se bilder under.

 

Takk til velvillige grunneiere:

Halvor Holta, Hølje Kristian Jore, Arne Anundskås, Arild Tokle, Elling Helleberg og Gunnar Hordvei.

Håper at mange tar turen, slik at stien ikke gror igjen.

Husk:

- Ikke kast søppel i naturen.

- Ha respekt for skogbrannfare, og forbud mot åpen ild i sommertida.  

- Ikke skad friske trær.

GOD TUR!