Kobolt

Ta kontakt med stifadder dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne turen.
Stifadder for Nåpån-turen er Karin Rønningen, tlf. 906 59 628.

Dette er en rundtur i området Helleberg – Follsjå.  Hele rundturen er ca. 7,5 km.

Mesteparten av rundturen går langs skogsbilveier, som er stengte med fysiske bommer.
Nedre del følger Gamle Bolkesjøveg.  Ny gangbru over Esperåa ved Kobolt har gjort dette området mer tilgjengelig og åpnet muligheten for denne rundturen.

GPX-fil for nedlasting her:
Kobolt rundtur.gpx

Det er mulig å bruke sykkel, men man må regne med å leie sykkelen gjennom noen deler av løypa.

Bildet under viser kart der spor fra turen (gult/svart) er markert.


Det er mulig å parkere her (på nedsida av vegen).

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, bilveiAutomatisk generert beskrivelse


Bildet under viser der du tar av fra FV37 (på østsida av Helleberg-grenda).  Det er selvsagt mulig å gå turen i begge retninger. 

Her beskrives start på østsiden.

Det kan også gå an å parkere på busslomma rett ovenfor (den er ikke så mye i bruk at parkering skulle hindre trafikken).

Rett nedenfor her tar du av til høyre igjen forbi bom.  


Følg denne vegen nedover, ca. 2,4 km.  Da kommer du hit, der bilvegen svinger østover.


Ta av fra bilvegen her og følg ned mot brua, som er vist på bildet under.  Her kan du gjerne registrere deg i boka som ligger i kassa på vestsida av brua.
Ved kassa er det også plassert ei klippetang, som du kan bruke for å registrere turen på klippekortet til Turgruppa i GIL.
Les om klippekortet og premiering her:
https://www.gransheradil.no/next/blog/post/200691/gil-tur-klippekort?ispage=true&isionic=0

Et bilde som inneholder bakke, utendørs, tre, steinAutomatisk generert beskrivelse

 

Du er nå inne på Gamle Bolkesjøveg.  Følg denne vestover inntil du kommer hit (ca. 800 m).

Her tar du av mot høyre og følger sti opp mot østsida av Tesksjå, eller hvis du vil ha en lengre tur; følg videre vestover langs Gamle Bolkesjøveg. 
Se egen beskrivelse av Gamle Bolkesjøveg.


Etter ca. 400 m kommer du hit.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, tre, himmelAutomatisk generert beskrivelse

 


Herfra følger du langs vei helt opp til FV37 på vestsida av Helleberg-grenda, slik bildet under viser.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, bilvei, bakkeAutomatisk generert beskrivelse

Vi har fått opp nye skilter også her, på vestsida av veiskillet.

Vi har ingen avtale med grunneier angående parkering her, så du bør heller parkere på en av plassene som tilhører Vegvesenet, på østsida av Helleberg-grenda. 

 

Følg langs FV37 gjennom Helleberg-grenda tilbake til utgangspunktet.

Takk til velvillige grunneiere Gunnar Hordvei, Elling Helleberg og Arild Tokle.

Husk:

- Ikke kast søppel i naturen.

- Ha respekt for skogbrannfare, og forbud mot åpen ild i sommertida.  

- Ikke skad friske trær.

GOD TUR!