Tråeråsen rundtur

Ta kontakt med stifadder dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne turen.
Stifadder for Tråeråsen-turen er Vigdis Antonsen,  tlf. 994 88 940.

Kartutsnittet under viser hele rundturen


Du kan også laste ned et kart i pdf-format her:
Kart Tråeråsen.pdf

GPX-fil for turen (denne fila kan du laste ned på mobilen til en GPS app, og få opp sporet på egen telefon):

Tråeråsen.gpx

Som du ser av kartet  over, så starter turen på Tråer, ved snuplassen for den kommunale vegen.  
Her må du parkere på en slik måte at det ikke hindrer plassens egentlige funksjon, dvs. det må gå an å få snudd der. Må heller ikke parkere slik at det sperrer for gjennomkjøring mot privat skogsbilveg (bomveg), eller hindrer adkomst til garasjen eller gårdstunet.  På vinterstid må det heller ikke parkeres slik at snøras på låvetaket kan nå bilen. 

Herfra går turen til å begynne med forbi bommen og bort til velteplassen.  Gå rett fram over velteplassen, forbi slaktehus og tømmersag og på nedsiden av vårfjøs.  Stien er nå merket med blåmaling på trær og steiner, og alle kryss (der det kan gå an å gå feil) er merket med skilt med GIL logo, slik vi kjenner det fra de andre GIL turene.

Videre går turen langs traktorveg.  Ta til høyre i første kryss i traktorvegen, ca 200 meter forbi velteplassen.  Traktorvegen går over en myrhals og ca. 100 m etter denne deler traktorvegen seg på ny.  Da er du ved krysset som vises i sporet på kartet og i gpx-fila.

Her kan du ta til venstre, for å komme opp korteste vei, eller til høyre for å gå litt lenger i noenlunde flatt terreng før oppstigning starter.  Det går greit å gå i begge retninger, og rundtur er jo fint. Det bratteste partiet er på sør-vestsida av Tråer-åsen (siste stekket før toppen, av jaktlaget kalt "Dødarbakken"), dersom du tar det sørligste sporet.  De fleste synes det er greiere å gå oppover i stedet for nedover i bratte partier.

Hele runden er ryddet for lyng, slik at det er lett å følge stien.

Det er hengt opp GIL kasse med registreringsbok på toppen. Fint om du noterer dato og navn her.
Ved kassa er det også plassert ei klippetang, som du kan bruke for å registrere turen på klippekortet til Turgruppa i GIL.
Les om klippekortet og premiering her:
https://www.gransheradil.no/next/blog/post/200691/gil-tur-klippekort?ispage=true&isionic=0


Husk:

- Ikke kast søppel i naturen.

- Ha respekt for skogbrannfare, og forbud mot åpen ild i sommertida.  

- Ikke skad friske trær.


Vi takker Marianne Tråer Brenna og Thor Håkon Brenna, som velvillig grunneier.


Hilsen turgruppa i Gransherad Idrettslag.


Bilder fra turen følger under:

Traktorvegen starter her. (ved slaktehuset og tømmersaga, fram forbi vårfjøset).


Her kan du velge vestlige eller østlige veg mot toppen. (ca 500 m etter parkeringsplassen).  På toppen er det ei lita bu.  Det er også laget til en sitte-plass og bål-plass.  Grunneier sier at sitteplassen gjerne kan brukes. Bål også, på tider og under forhold der åpen ild er tillatt.  Tørre kvister må man da finne selv.


Thirill og Sondre ønsker velkommen til toppen.  Skilt, klippetang og kasse med registreringsbok er på plass.


Det er god utsikt mot vest og mot sør-vest.  Den som klatrer til toppen i et tre så vil også kunne få bedre utsikt i andre retninger.


På toppen er det en ganske høy loddrett bergvegg mot sør-vest.  Vær forsiktig her, særlig i vått vær.