Kobolt

Dette er en rundtur i området Helleberg – Follsjå.  Hele rundturen er ca. 7,5 km.

Vi har ikke fått på plass skilter enda, men stolpene som skiltene skal festes til er utplassert, og det er markert med blått på trær og steiner langs hele rundturen.

Mesteparten av rundturen går langs skogsbilveier, som er stengte med fysiske bommer.
Nedre del følger gamle Bolkesjøvegen.  Ny gangbru over Esperåa ved Kobolt har gjort dette området mer tilgjengelig og åpnet muligheten for denne rundturen.

GPX-fil for nedlasting her:
Kobolt rundtur.gpx

Det er mulig å bruke sykkel, men man må regne med å leie sykkelen gjennom noen deler av løypa.

Bildet under viser kart der spor fra turen er markert.

Et bilde som inneholder kartAutomatisk generert beskrivelse


Det er mulig å parkere her (på nedsida av vegen).

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, bilveiAutomatisk generert beskrivelse

Bildet under viser der du tar av fra FV37 (på østsida av Helleberg-grenda).  Det er selvsagt mulig å gå turen i begge retninger. 

Her beskrives start på østsiden.

Det kan også gå an å parkere på busslomma rett ovenfor (den er ikke så mye i bruk at parkering skulle hindre trafikken).

Rett nedenfor her tar du av til høyre igjen forbi bom.  

Et bilde som inneholder tre, utendørs, bilvei, bakkeAutomatisk generert beskrivelse

Vi har ingen avtale med grunneier angående parkering her, så det greieste er å parkere på en av plassene som tilhører Vegvesenet, på østsida av Helleberg-grenda. 

Vi har nå også fått opp skilter her, slik bildet under viser.

Følg denne vegen nedover, ca. 2,4 km.  Da kommer du hit, der bilvegen svinger østover.

Ta av fra bilvegen her og følg ned mot brua, som er vist på bildet under.  Her kan du gjerne registrere deg i boka som ligger i kassa på vestsida av brua.

Et bilde som inneholder bakke, utendørs, tre, steinAutomatisk generert beskrivelse

 

 

Du er nå inne på gamle Bolkesjøvegen.  Følg denne vestover inntil du kommer hit (ca. 800 m).

Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, planteAutomatisk generert beskrivelse

 

Her tar du av mot høyre og følger sti opp mot østsida av Tesksjå.
 Etter ca. 400 m kommer du hit.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, tre, himmelAutomatisk generert beskrivelse

 

Herfra følger du langs vei helt opp til FV37 på vestsida av Helleberg-grenda, slik bildet under viser.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, bilvei, bakkeAutomatisk generert beskrivelse

Vi har fått opp nye skilter også her, på vestsida av veiskillet.

 

Følg langs FV37 gjennom Helleberg-grenda tilbake til utgangspunktet.

Takk til velvillige grunneiere Gunnar Hordvei, Elling Helleberg og Tokle.

GOD TUR!