Gamle Bolkesjøveg

Her skal det komme informasjon om turstien som delvis benytter den gamle ferdselsvegen.

Planen er å ha denne turen klar for bruk i løpet av sommeren 2022.