Oppdaterte retningslinjer fra NIF angående trening og Coronasituasjonen

Postet av Gransherad Idrettslag den 10. Mai 2020

Kjære medlemmer! 


Idrettslaget og resten av Norge og verden har stått i en spesiell situasjon over flere måneder. Nå åpnes landet gradvis opp igjen etter en periode med svært strenge smittevernstiltak. ENDELIG får vi mulighet til å trene sammen igjen! Vi gleder oss!

Styret i Gransherad IL vedtok på styremøtet torsdag 07.05.20 at vi nå kan gjenåpne våre treninger for både fotball og skigruppa, men vi må alle følge NIF og særforbundenes retningslinjer for utøvelse av fysisk aktivitet i grupper. 

Det vil bli opp til hver trener og lagleder om treningen starter opp. Vi er også enda mer enn før avhengige av at foreldre stiller opp som hjelpere for å få gjennomført treninger etter forskriftene. Styret var enige i at treningen for de eldste utøverne bør prioriteres først. 

Fotballgruppa avholder møte mandag 11.05.20 for å planlegge videre sesong. Da kommer også nye plakater og veiledere fra NFF samt nasjonale mer konkrete retningslinjer. Mer informasjon om når oppstart blir for de ulike lagene kommer etter dette.


Skigruppa er i utgangspunktet ferdig for sesongen, men har ytret ønske om å ha noen fellestreninger utover. Dette vil nå være mulig. Skiforbundet har stort sett de samme punktene som NIF har i sine generelle retningslinjer. Nærmere informasjon om når og hvordan treningen blir vil komme fra trenere i skigruppa. 


Vedlagt følger generelle retningslinjer fra NIF som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet og treninger hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at utøvere og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand.
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.


Fotballens koronavettregler

 • En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer tilstede.
 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Kun keeper kan ta på ballen med hendene
  • Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ eventuell keepertrener) kan ta på ballene gjennom hele økta, gitt at de bruker egne keeperhansker.
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

11-er bane: 50 spillere/ledere
7/9-er bane: 25 spillere/ledere
5-er bane: 15 spillere/ledere
Ballbinge: 6 spillere
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.