Referat fra Årsmøtet 13.03.18

Postet av Gransherad Idrettslag den 20. Mar 2018

Da er årsmøtet vel gjennomført og referatet er ferdigstilt. Alle vedleggene ligger også tilgjengelig i link her for de som måtte ønske å se nærmere på det.

Logo.png


Kort oppsummert: 

* Årsberetning fra styret, langrenngruppa og fotballgruppa.  Rapport om flerbruksanlegget legges offentlig når alle beløp er bekreftet.

Her er all aktivitet i GIL oppsummert i hver sitt vedlegg. Kommentarer fra årsmøtet finnes i referatet. 

* Idrettskolen, sommer 2018. 

GIL er avhengige av foreldre/andre frivillige som ønsker å ta ansvar med å organisere årets idrettskole. Dersom det ikke melder seg noen får vi dessverre ikke avviklet idrettskolen i år. 


* Medlemskontigent og aktivitetsavgift ble videreført slik den står: 

- Medlemskontigent: 100 kr per medlem uansett alder. 

- Aktivitetsavgift: 

0 – 12 år kr 400,-

13 – 16 år kr 600,-

17 år + kr 800,-

Sommeridrettsskole kr 1100,- søsken kr 600,-

- Nytt: pga økte utgifter av halleie for voksenaktiviteter innføres en hallavgift på 200 kr for voksne medlemmer som er med på volleyball og fotball. 

Medlemskontigent blir sendt ut via vår nye nettside ila mars. Du vil da motta mail med betalingsinformasjon. Etter noen dager vil du få påminnelse på SMS. Påminnelser løper til kontingent er betalt. Les mer om dette i årsberetning fra styret. 


*  Kommentarer til regnskap 2017 og budsjett 2018 finnes i referat. 


* Valg av nytt styre:

Ellen Elisabeth Grefsrød (sekretær), Aslaug Marie Bøe (kasserer) og Anna Lena Skogsrud (nestleder) har nå fratrådt sine verv i GIL. Vi er svært takknemlige for den fantastiske innsatsen dere har vist i de årene dere har vært engasjert i styret. Avtroppende styremedlemmer fikk en liten gave fra idrettslaget som takk for innsatsen. 

Styret har valgt å legge til flere personer i banekomitè sommer og vinter. Sommerkomitèen er underlagt Oddvar Rønning (styrerepresentant for fotballgruppa) og vinterkomitèen er underlagt Johanne Haugan (styrerepresentant langrenn). Det er også lagt til en egen gruppe som har ansvar for trimrommet.

Nye styremedlemmer er for øvrig: Tor Arne Folseraas (nestleder), Kristin Antonsen (sekretær) og Marita S. Andersen (kasserer). Sistnevnte har vervet via en sponsoravtale med regnskapsfirmaet hun er leder for (Merisma). Vi er veldig glade for å få med denne flotte gjengen i styret! 

Komplett liste over det nye styret og andre verv i idrettslaget finner du i vedlegget "Valgkomitèens innstilling". 


Marianne 

Referat årsmøte1.docx

Årsberetning styret 2017 1.docx

Årsmelding for skigruppa 3.docx

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 3.docx

2017 Regnskap GIL 5.xlsx

2018 Budsjett 6.xlsx

2018 Org.plan og handlingsplan 7.docx

Funksjonsbeskrivelser + årshjul 8.docx

2018 Valgkomitèens innstilling 9.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.