Tråeråsen rundtur

Bildet under viser hele rundturen.  


Ved å klikke på link under vil du få åpnet dette i en web-side, høyreklikk og velg evt. å åpne under egen fane.  Du kan da forstørre, se høydeprofil, velge ulike kart osv.  Dessverre er ikke disse kartene / flybildene veldig gode, men man kan da få ett inntrykk av hvor turen går.

Tråeråsen rundtur


GPX-fil for turen (denne fila kan du laste ned på mobilen til en GPS app, og få opp sporet på egen telefon):


Tråeråsen.gpx


Eksempler på slike applikasjoner er:

Topokart, ViewRanger, Trails, osv.  Topokart har godt kart, men er foreløpig kun tilgjengelig for iPhone.

Du kan da se sporet på egen telefon og samtidig følge med hvor du selv er i sporet (eller om du kanskje er på utsiden av sporet).


Som du ser av kartet / flybildet over, så starter turen på Tråer, ved snuplassen for den kommunale vegen.  Her må du parkere på en slik måte at det ikke hindrer plassens egentlige funksjon, dvs. det må gå an å få snudd der. Må heller ikke parkere slik at det sperrer for gjennomkjøring mot privat skogsbilveg (bomvei), eller hindrer adkomst til garasjen eller gårdstunet.  På vinterstid må det heller ikke parkeres slik at snøras på låvetaket kan nå bilen. 


Herfra går turen til å begynne med forbi bommen og bort til velteplassen.  Gå rett fram over velteplassen, forbi slaktehus og tømmersag og på nedsiden av vårfjøs.  Det er foreløpig hengt opp gule merker videre.  Følg disse og korriger mot gpx-spor, dersom du har lastet ned det, eller evt. skrevet ut kart /bilde med spor.

Videre går turen langs traktorveg.  Ta til høyre i første kryss i traktorvegen, ca 200 meter forbi velteplassen (følg gule merker).  Traktorvegen går over en myrhals og ca. 100 m etter denne deler traktorvegen seg på ny.  Da er du ved krysset som vises i sporet på bildet og i gpx-fila.

Her kan du ta til venstre, for å kommer opp korteste vei, eller til høyre for å gå litt lenger i noenlunde flatt terreng før oppstigning starter.  Det går greit å gå i begge retninger, og rundtur er jo fint. Det bratteste partiet er på sør-vestsida av Tråer-åsen (siste stekket før toppen, av jaktlaget kalt "dødarbakken"), dersom du tar det sørligste sporet.  De fleste synes det er greiere å gå oppover i stedet for nedover i bratte partier.

Det er merket med gule band rundt hele, og ryddet grovt med motorsag, men man vil oppleve en del lyng rundt leggene.  Det er ikke opptråkket sti, eller lyngryddet trase, i store deler av rundturen. men det kommer vel etter hvert, dersom interessen for turen er stor nok.

Vi har foreløpig heller ikke hengt opp kasse på toppunkt, men det kommer sannsynligvis til neste år.Husk:

- Ikke kast søppel i naturen.

- Ha respekt for skogbrannfare, og forbud mot åpen ild i sommertida.  

- Ikke skad friske trær.


Vi takker Marianne Tråer Brenne og Thor Håkon Brenna, som velvillig grunneier.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med Torjus Tråer, tlf. 40882750.


Hilsen turgruppa i Gransherad Idrettslag.


Bilder fra turen følger under:


Traktorvegen starter her. (ved slaktehuset og tømmersaga, fram forbi vårfjøset).


Her kan du velge vestlige eller østlige veg mot toppen. (ca 500 m etter parkeringsplassen).  


Vestlige trase, ca. 400 m etter forrige kryss i traktorveg, og ca. 20 m etter at traktorveger starter å gå nedover igjen:  Her tar du av mot venstre, og starter oppstigningen.  Følg gule band.


På toppen er det ei lita bu.  Det er også laget til en sitte-plass og bål-plass.  Grunneier sier at sitteplassen gjerne kan brukes. Bål også, på tider og under forhold der åpen ild er tillatt.  Tørre kvister må man da finne selv.


Det er god utsikt mot vest og mot sør-vest.  Den som klatrer til toppen i et tre så vil også kunne få bedre utsikt i andre retninger.


På toppen er det en ganske høy loddrett bergvegg mot sør-vest.  Vær forsiktig her, særlig i vått vær.

Levert av IdrettenOnline