Nattejuv rundturer

Bildet under viser turene rundt Nattejuv / Nisi, samt adkomster fra Gransherad sentrum og Tinnoset stasjon.  Det er fint å gå eller sykle hele veien mellom Gransherad sentrum og Tinnoset stasjon (via Neskleiv / gamle Nisi-veg). Turstiene over Nattejuv og via Nisitjønna er ment for vandring (på beina).

Det er, som du ser av kartet under, flere muligheter for rundturer i Nattejuv-området.  Adkomst fra Gransherad-sida og fra Tinnoset-sida går etter private bilveier, Nisivegen fra Tinnoset stasjon og Limovegen fra Gransherad sentrum.  Gransherad idrettslag har ingen avtale om bilkjøring på disse veiene. Dersom du ikke kan gå hjemmefra, så må du derfor parkere ved Tinnoset stasjon, på parkeringsplassen rett ved dammen, eller ved rasteplassen ved kirka i Gransherad sentrum. 

Det er også markert en liten avstikker til badeplassen på Tinnoset (ved Vigilen, like ved Tinnoset stasjon).

Det er nå satt opp skilt i alle kryss, og merket med blå maling, eller gule band langs stiene.  Gule band skal etter hvert byttes ut med blå maling over alt.

Det er satt opp ei kasse med noteringsbok på toppen.  Fint om du noterer dato og navn her, så vet vi ca. hvor populært tilbudet er.  Det er også meningen å trekke ut en premie eller to.
Link under åpner kartet i egen fane. du kan da zoome, se høydeprofiler, avstander, velge ulike karttyper, osv.

http://my.viewranger.com/track/details/MTEzNzU2OTk=

For å få med alt på en sporing, så er det en del dobbel / trippel-sporinger (dvs. samme strekk er gått flere ganger, derfor blir heller ikke total-lenge på sporingen reell).   Du kan finne del-avstander ved å dra i start og stopp-punkt.


Du kan også laste ned konvensjonelt kart som pdf-fil ved å klikke på link under:

Kart Nattegjuv.pdf


GPX-fil for turen kan du finne via link under.  Denne fila kan du laste ned på mobilen til en GPS app, og få opp sporet på egen telefon.

2019-07-26 12.21.51 - Nattejuv.gpx

Du kan da se sporet på egen telefon og samtidig følge med hvor du selv er i sporet (eller om du kanskje er på utsiden av sporet).

Eksempler på slike applikasjoner er:

Topokart, ViewRanger, Trails, osv.  Topokart har godt kart, men er foreløpig kun tilgjengelig for iPhone.


Og husk:

- Ikke kast søppel i naturen.

- Ha respekt for skogbrannfare og forbudet mot åpen ild i sommertida.

- Ikke skad friske trær.


Vi takker:
- Velvillige grunneiere i Nattejuv-området Torstein Nisi og Anne Solvang
- Velvillige veglag for Nisivegen og Limovegen, som synes det bare er fint med gående og syklende langs de private vegene
- Velvillig grunneier av parkeringsplassen ved Tinnoset Stasjon, Steinar Nisi. 


Dersom du har spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med Torjus Tråer, tlf. 40882750.


GOD TUR!

Hilsen turgruppa i Gransherad Idrettslag.


Bilder fra turen følger under:


Utsikt fra Nattejuv, mot sør.


Utsikt fra Nattejuv, mot nord


Skilter ved Årud jernbaneovergang.


Jernbane undergangen