Årsmøte 2023, torsdag 23 mars kl 18:00

Postet av Tor Arne Folseraas den 8. Mar 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Gransherad il

Årsmøtet avholdes mandag 23 mars. Klokka 18:00 på Gransherad skole.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for medlemmene på idrettslagets  under på denne siden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gransherad idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gransherad idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Gransherad idrettslag’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styre kontaktes på e-postadresse; leder@gransheradil.no eller per tlf 99260021.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Årsmøte saksliste 23.03.2023.pdf
Vedlegg 1 Årsberetning styret 2022.pdf
Vedlegg 1.1 Årsberetning kontrollkomiteen.docx
Vedlegg 2 Gransherad IL ÅRSRAPPORT FOTBALL 2022.pdf

Vedlegg 3 Gransherad IL Skigruppa årsrapport 2022_2023.pdf

Vedlegg 4 Årsberetning for Turgruppa v20230308.pdf

Vedlegg 5 Årsmelding Allidrett sesongen 2022.docx

Vedlegg 6 Gransherad Il 28.02.23 årregnsaksp.pdf

Vedlegg 7 Budsjett 2023.pdf

Vedlegg 8 Org.plan GIL 2023.pdf

Vedlegg 9 Overordnet mål og handlingsplan Gil 2023-.pdf

Vedlegg 10 Årshjularbeidsplan styre 2023.pdf

Vedlegg 11.4 Grønkjær skisenter forespørsel med begrunnelse.pdf

Vedlegg 11.4 Grønkjær Skisenter Fasade 1 og 2 signert.pdf

Vedlegg 11.4 Grønkjer skisenter vetekter oppdatert 2017.pdf

Vedlegg 11.4 Grønnkjær skisenter Signerte tegninger.pdf

Vedlegg 12 Innstilling valgkomite GIL 2023.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.