På skogstur i jakt-tida?

Postet av Turgruppe den 6. Okt 2021


I tidligere tider var det jo ganske definerte tider for elgjakt, dvs. 25. september - 1. oktober + 10. oktober – 31. oktober.  Slik er det ikke lenger.  Nå er det mulig å drive elg-jakt fra 25. september og fram til jul.  Hjortejakt kan starte 1. september.

Dersom man ikke skal forstyrre jakt, så burde gjerne ikke turgåere ferdes i skogen fra 1. september til 23. desember.  Man kan jo aldri vite om det er jegere ute.  

Det ville være trasig om man ikke tør eller vil gå ut i skogen i denne tida, fordi det kan hende at det drives jakt i terrenget.

Men det er vel stort sett slik at storviltjakta for det meste pågår i helgene i oktober.

Vi kan vel slå fast at det ikke er noen sikkerhets-risiko å gå i skogen i denne tida.  Jegerne er seriøse og har god opplæring / kunnskap i forhold til sikker jakt.

Uansett kan det jo være en god regel å bruke klær som synes godt.  Ingen grunn til å bruke kamuflasjedrakt.

Med tanke på å unngå mulig interessekonflikt mellom turgåere og jegere, så vil nok november være bedre enn oktober, og ukedager bedre enn helgedager (dersom man har den muligheten).

Det bør også være bedre å følge oppmerkede stier enn å ferdes overalt.

Idrettslaget har noen steder en ordning med skilting på dager når jakt foregår. Her ber vi om samarbeid med jaktlagene.  Dersom skilt med «Jakt pågår» henger oppe hele høsten, så har de mistet sin verdi.

Det bør være i alles interesse at turgåere og jegere i best mulig grad kjenner til hverandre.

Vi ber om at jaktlagene hjelper oss med skilting når jakt pågår, i den grad det er mulig.

Vi ber også om at jaktlagene melder ifra om når kvoten er fylt.

 

Med respekt for jeger-interessene og med håp om godt samarbeid.

GIL Turgruppe.

Torjus F Tråer, tlf. 40882750
Premier for de turglade

Postet av Turgruppe den 4. Jul 2021

Turgruppa i Gransherad Idrettslag har nå trukket ut 6 premier blant alle som har skrevet seg inn i de nye registreringsbøkene for turene Nattejuv, Tråeråsen, Kotuhaugen og Skorva.  Disse bøkene ble tatt i bruk i løpet av første halvdel av 2020.

Antall registreringer fram til siste dager av juni 2021 (det er satt en stek i boka for å markere dette) er fordelt slik:

 • Nattejuv:             794 registreringer
 • Tråeråsen:          260 registreringer
 • Kotuhaugen:      435 registreringer
 • Skorva:               1278 registreringer
 • Til sammen:       2767 registreringer         

 

Trekningen er foretatt slik at alle 2767 registreringene er lagt etter hverandre (i samme rekkefølge som angitt over), og gitt nytt nummer innenfor 1 -2767.  Har dernest brukt en «Random generator» Random Number Generator — Easy Number Picker (randomwordgenerator.com)

til å trekke nummer innenfor det samlede nummer-området.  Den som har gått mange turer har dermed størst vinner-sjanser.

Premiene er Gavekort hos Sport 1 Tuven.

Følgende personer har vunnet:

 1. Gavekort 1500 kr:           Nattejuv nr. 274:             Aslaug Marie Bøe
 2. Gavekort 1000 kr:           Skorva nr. 35:                   Monica & Molly (Monica Hansen)
 3. Gavekort 1000 kr:           Nattejuv nr. 462:             Jostein S Isene
 4. Gavekort 1000 kr:           Tråeråsen nr. 38:             Marit Funner Tomassen
 5. Gavekort 1000 kr:           Skorva nr. 959:                 S Rønning (Solveig Rønning)
 6. Gavekort 500 kr:             Nattejuv nr. 21:               Oddvar Rønning

Kotuhaugen fikk dessverre ingen vinnere denne gangen.

Gavekortene ligger klare for avhenting og bruk hos Sport 1 Tuven for alle som har fullt navn her.   For å få overlevert gavekortet må vinnerne legitimere seg.

Gratulere alle vinnere!!